Предметна настава

Распоред часова предметне наставе

У овој страници сајта биће објављиване информације од значаја за ученике, везано за предметну наставу:

- Линкови за интернет сајтове који су од интереса за предмет или су их направили наставници предметне наставе
- Важне презентације и документи
СРПСКИ ЈЕЗИК

Народна библиотека Србије                        www.nb.rs

Дигитална народна библиотека Србије        http://digital.nb.rs

Антологија српске књижевности                www.ask.rs 


СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Речници                                            http://onlinerecnik.com/

Преводиоци                                      http://translate.google.comЛИКОВНА КУЛТУРА

Музеј Лувр                                        www.louvre.fr

Музеј Ермитаж                                  www.hermitagemuseum.org

Ватикански музеј                               http://mv.vatican.va/index.html


МУЗИЧКА КУЛТУРА

Све, али скоро баш све, од музике   www.youtube.com


ИСТОРИЈА 

Пројекaт Растко                             http://www.rastko.rs

 Други светски рат                         http://www.drugisvetskirat.org/index.php

Разни материјали за учење:          Наставни материјали за историју


Техничко и информатичко образовање

Музеј Николе Тесле                        http://www.tesla-museum.org/meni_sl/muzej/m0.htm

Музеј науке и технике Београд        http://www.muzejnt.rs/sr/139