24.10.2018. Предавање „ Полиција у служби грађана“

Post date: Mar 7, 2019 6:02:19 AM

Предавање „ Полиција у служби грађана“Mинистараство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписали су 26.06.2017. године Протокол о сарадњи на програму ,,Основи безбедности деце,,, чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе. Програм се реализује током 2017/2018. школске године у укупном трајању 8 месеци, кроз један час одељенског старешине.

У оквиру прве теме за ученике 4. и 6. разреда ОШ ХИМ одржано је предавање ,,Полиција у служби грађана“. Предавање је одржао полицијски службеник. Ученицима је на занимљив начин презентована тема, а после предавања ученици су постављали питања и активно учествовали у дискусији.