Почетна‎ > ‎

Закони, правилници, документа, извештаји

За преглед  преузетих докумената на свом рачунару потребан вам је програм Adobe Reader  који можете преузети и инсталирати са следеће адресе: www.adobe.com

На овој адреси је Министарство просвете, науке и технолошког развоја:  http://www.mpn.gov.rs/

Каталог стручног усавршавања за школску  2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 се налази на следећем линку             
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи Преузми
  115 k в. 1 23.09.2019. 12:26 Ivan Muker
Ċ
Прикажи Преузми
  1932 k в. 2 16.03.2020. 05:31 Ivan Muker
Ċ
Прикажи Преузми
  86 k в. 1 01.07.2019. 04:56 Ivan Muker
Ċ
Прикажи Преузми
  1665 k в. 1 10.03.2020. 08:19 Ivan Muker
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Прикажи Преузми
  2604 k в. 2 18.12.2019. 05:02 Ivan Muker
ċ

Прикажи
  01.03.2017. 13:23 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  1737 k в. 2 01.03.2017. 13:14 ОШ ХИМ
ĉ
Прикажи Преузми
  1391 k в. 2 25.10.2019. 04:33 Ivan Muker
Ċ
Прикажи Преузми
  172 k в. 2 01.03.2017. 13:46 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  134 k в. 2 01.03.2017. 13:46 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи
  28.02.2019. 04:36 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи Преузми
  384 k в. 4 01.03.2017. 13:01 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  176 k в. 2 02.12.2013. 13:59 ОШ Херој Иван Мукер
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи Преузми
  5211 k в. 2 01.03.2017. 12:56 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
Годишњи план рада школе за 2018/19.  1181 k в. 2 05.02.2019. 07:45 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Годишњи план рада школе за 2017/18.  2529 k в. 2 05.02.2019. 07:45 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Извеђтај о раду директора за 2018/19  221 k в. 3 05.02.2019. 11:52 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Школски развојни план за период 2018_2021.  1981 k в. 2 05.02.2019. 07:42 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
  24 k в. 2 01.03.2017. 13:14 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  1246 k в. 3 01.03.2017. 13:05 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  6832 k в. 2 04.03.2020. 19:55 Ivan Muker
Ċ
Прикажи Преузми
  1360 k в. 2 01.03.2017. 13:17 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  2925 k в. 2 01.03.2017. 13:16 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  253 k в. 3 01.10.2017. 15:09 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  938 k в. 2 01.10.2017. 15:08 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  302 k в. 2 10.03.2020. 06:20 Ivan Muker
Ċ
Прикажи Преузми
  991 k в. 7 01.03.2017. 13:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  21346 k в. 2 12.01.2020. 23:53 Ivan Muker
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи Преузми
  58 k в. 2 01.03.2017. 13:20 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
Пословник о раду наставничког већа од 22.3.2018  50 k в. 2 05.02.2019. 08:17 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Пословник о раду савета родитеља од 23.3.2018.г.  57 k в. 2 05.02.2019. 08:16 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Пословник о раду школског одбора од 22.3.2018.г.  58 k в. 2 05.02.2019. 08:14 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Пословник о раду ученичког парламента од 22.3.2018.г.  57 k в. 2 05.02.2019. 08:14 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
Правила понашања у школи од 22.3.2018.г.  56 k в. 2 05.02.2019. 08:11 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
  244 k в. 2 01.03.2017. 13:21 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
Статут школе од 22.3.2018.г.  271 k в. 2 05.02.2019. 08:01 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Прикажи Преузми
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених од 22.3.2018.г.  69 k в. 2 05.02.2019. 07:53 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
  372 k в. 4 01.03.2017. 13:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  72 k в. 4 01.03.2017. 13:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  58 k в. 2 29.05.2018. 14:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  62 k в. 4 01.03.2017. 13:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању васпитању, од 08. августа 2013, а који се примењује од школске 2013/14. године   375 k в. 3 01.03.2017. 13:52 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  385 k в. 2 01.03.2017. 13:07 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
Правилник о похваљивању и награђивању ученика од 22.3.2018.г.  42 k в. 2 05.02.2019. 07:48 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
  236 k в. 2 29.05.2018. 14:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  494 k в. 2 14.09.2014. 13:53 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  201 k в. 3 01.03.2017. 13:08 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  34 k в. 2 29.05.2018. 14:22 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика од 22.3.2018.г.  56 k в. 2 05.02.2019. 07:51 Администратор ОШ "Херој Иван Мукер"
Ċ
Прикажи Преузми
  466 k в. 2 01.10.2017. 14:42 ОШ ХИМ
Ċ
Прикажи Преузми
  417 k в. 2 01.03.2017. 13:05 ОШ ХИМ
Comments