Почетна‎ > ‎

Ученички парламент

Ученички парламент 2018/2019.

  Редни број   Име и презиме ученика Разред и одељење 
 1 Јелена МилосављевићVII1 
 2 Елена ДимитријевићVII1 
 3 Драгослав Симовић VII2
 4 Мина РадосављевићVII2
 5 Петар МиливојевићVII3
 6 Урош Хркман VII3
 7 Александра Перишић VII4
 8 Павле Ђорђевућ VII4
9Анастасија Станимировић (Баничина)VII5
 10 Предраг МилићевићVIII 1
 11 Јован ДармановићVIII1
 12 Андријана ЂулићVIII2
 13Вељко ПантовићVIII2
 14Љубица ЂурђевићVIII3
   15 Момчило Стојановић  VIII3
 16Милена  МилосављевићVIII3 
 17 Марија СпасојевићVIII4 
 18 Дијана КованџићVIII4 
 19 Анћела Јанковић VIII5
 20 Андреа ФилиповићVIII5 
 21Јована Ненадовић  VIII5
22 Александар Марковић (Баничина)VIII6 Ученички парламенти - закони и конвенције

Успостављање и постојање ученичких парламената заснива се на међународним и националним документима који гарантују право на удруживање и учешће у доношењу одлука.

Закон о основама система образовања и васпитања (чланови 56, 95 и 98)
- Службени гласник РС, бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, и 62/2004.

 • Ученички парламент може да се организује у последња два разреда основне школе и у средњој школи.
 • Ученички парламент се бира сваке школске године и има свог председника.
 • Ученички парламент чине по два изабрана представника сваког одељења школе (у уметничким школама - по три из сваког разреда, односно године).
 • Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената.
 • Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика и наставника, васпитача и стручних сарадника.
 • Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
 • Ученички парламент даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о:
  • правилима понашања у школи,
  • годишњем програму рада,
  • школском развојном плану,
  • слободним и ваннаставним активностима,
  • учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Конвенција о правима детета

Усвојена је на Генералној скупштини Уједињених нација, 20. новембра 1989. године. Савезна република Југославија ју је ратификовала у децембру 1990, а пошто је Република Србија преузела обавезе из свих ратификованих међународних уговора и она се сматра државом ћланицом овог међународног уговора. Ова конвенција представља најзначајнији међународни уговор којим се посебно штите права детета и који је обавезујућег карактера.

Члан 12.

Дете има право на слободно изражавање сопственог мишљења и право да се његово мишљење узме у обзир у свим стварима и поступцима који га се непосредно тичу.

Члан 13.

Дете има право да слободно изражава своје погледе, да тражи, прима и саопштава информације и идеје свих врста и на различите начине, без обзира на границе.

Члан 14.

Држава ће поштовати право детета на слободу мисли, савести и вероисповести и право и обавезу родитеља да их у томе усмеравају.

Члан 15.

Деца имају право на слободу удруживања и слободу мирног окупљања.

Универзална декларација о људским правима

Усвојена је од стране Генералне скупштине Уједињених нација 10. децембра 1948. године. Представља најшире прихваћен документ из области људских права, који наглашава неотуђивост сваког љуског бића.

Члан 19.

Свако има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и право да не буде узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи, прима и шири обавештења и идеје било којим средствима и без обзира на границе.

Члан 20.

Свако има слободу мирног окупљања и удруживања. нико се не може приморати да припада неком удружењу.

Конвенција о заштити људских права и основних слобода
- Европска конвенција о људским правима

Донета је у оквиру међународне организације Савета Европе 4. новембра 1950. године. Заснива се на принципима Универзалне декларације о људским правима и могу је потписати само чланице Савета Европе. Наша држава је постала чланица Савета Европе априла 2003. године. Марта 2004. године Република Србија (тада као Србија и Црна Гора) је потписала Европску конвенцију о људским правима.

Члан 10.

Имате право да одговорно кажете и напишете шта мислите као и да дате и примате информације од других људи.

Члан 11.

Имате право да учествујете у мирним скуповима и оснивањима или придруживању удружењима - укључујући и синдикате.
Школска 2013/2014


  Редни број    Име и презиме ученика Разред и одељење 
 1 Теодора СтевановићVII1 
 2 Анђела Стевановић VII1 
 3 Софија СтанковићVII2
 4 Анђела Ђорђевић VII2
 5 Игор НиколићVII3
 6 Михаило Алексић VII3
 7 Милан Милојковић VII4
 8 Срна Радишић VII4
 9 Тиајана Арсенијевић VII5
 10 Ивна Стаматовић VII5
 11 Јелисавета ИкићVIII1
 12 Александар СпасићVIII1
 13 Нина МарковићVIII2
 14 Јелена МилојковићVIII2
 15 Ана ДавидовићVIII3
   16  Марко Милошевић  VIII3 


Документ о активностима ученичког парламента за 2013/14 можете погледати ако кликнете овде

Документ о програму ученичког парламента можете погледати ако кликнете овдеComments