Техничка секција

ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА ОБУХВАТА НЕКОЛИКО ДИСЦИПЛИНА
 • 1.    АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

  2.    МАШИНСКА ТЕХНИКА

  3.    ЕНЕРГЕТИКА

  4.    ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА ( IKT )

  5.   МОДЕЛАРСТВО (РАКЕТНО, БРОДОМОДЕЛАРСТВО, ВАЗДУХОПЛОВНО И АУТОМОДЕЛАРСТВО


  Техничка секција