Продужени боравак

У задњих неколико година бележи се повећано интересовање родитеља будућих ученика школе за продужени боравак, тако да покретањем поновне организације продуженог боравка, школа жели да максимално изађе у сусрет потребама родитеља.

Boravak HIMИсхрана ученика организована је преко дечије установе "Чика Јова Змај" која  обезбеђује ученицима оброке. Храна се не припрема на лицу места већ се довози из централне кухиње .

За рад у продуженом боравку ангажован је професор разредне наставе.       

Распоред рада и активности у продуженом боравку школе дат је у табели: 

 

 Време Активност 
 6:30 - 9:00 Долазак ученика. Играње друштвених игара. Гледање цртаних филмова
 9:00 - 9:30 Доручак
 9:30 - 10:30 Израда домаћих задатака. Вежбање предходно научених садржаја
 10:30 - 11:30 Игре у школском дворишту
 11:30 - 12:00 Ручак
 12:00 - 12:50 Ученици који имају предчас одлазе на наставу, остали ученици настављају са игром.

                                                                                                                                                                                                    Учитељица: Милица Грашић
Comments