Јавне набавке
             ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА - ГЛАВНИ УЛАЗ

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 30.09.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ