Јавне набавке




             ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ




                   ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ




                   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ




                   УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА - ГЛАВНИ УЛАЗ

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 30.09.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ





                   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА И ДРВА

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 20.10.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

Ċ
Ivan Muker,
15.10.2019. 02:53
Comments