Јавне набавке                   САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ                   САНАЦИЈА КОШАРКАШКОГ ДВОРИШТА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ                   ВИДЕО НАДЗОР 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ                   ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ             ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА - ГЛАВНИ УЛАЗ

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 30.09.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА И ДРВА

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 20.10.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

Ċ
Ivan Muker,
28.05.2020. 04:38
Ċ
Ivan Muker,
15.10.2019. 02:53
Ċ
Ivan Muker,
09.06.2020. 01:42
Comments