Јавне набавке                   ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ             ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ
                   УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА - ГЛАВНИ УЛАЗ

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 30.09.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА И ДРВА

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 20.10.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

Ċ
Ivan Muker,
15.10.2019. 02:53
Comments