Стручни тимови

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 

Тим за развој школског програма

    1.  Радосав Ацић,   директор
   2.  Слађана Мандић, педагог
   3.  Светлана Ђурђевић, проф.биолог.
   4.  Светлана Стевановић, проф. српског јез.
   5.  Србољуб Пантић, проф.информ.
   6.  Александра Стојановић, проф.физ.васп.
   7.  Лидија Пешић, проф. енгл.јез.
   8.  Виолета Даниловић,    наст.разр.наст.
   9.  Љиљана Кљајић, проф. разр.наст.
  10. Душица Дубоњац, проф. хемије
  11. Ивана Манојловић, родитељ
  12., председ. шк.одбора
  13.  Драгица Димитијевић, логопед
  14. Ивана Ђорђрвић,   дефектолог
  15. Бисерка Митић,  наст. историје
  18. Биљана Славковић,  проф. матремат,
  19. Игор Николић,  ученички парламент  


Тим за самовредновање
 1. Радосав Ацић  директор
 2. Драгутин Ђорђевић,помоћник директора
 3. Слађана Мандић, педагог
 4. Светлана Стевановић, проф. српског језика
 5. Драгица Димитријевић, дефектолог
 6. Оливера Дугић Милановић, проф. математике
 7. Јово Јововић, проф. ликовне културе
 8. Јасмина Јанчић Пантић, проф. немачког језика
 9. Ивица Кузмановић,проф.разредне наставе
 10. Бисерка Петковић, проф.разредне наставе
 11. Тамара Живић, проф.разредне наставе
 12. Оливера Станимировић, Савет родитеља
 13. Станиша Ђорђевић, Школски одбор
 14. Алекса Аврамовић 7/1
 15. Андреја Јовчић 7/1
 16. Ивана Стаматовић 8
 17. Викторија Маринковић 8          Ученички парламент

Тим за школски развојни план
 •  Радосав Ацић, директор
 • Драгутин Ђорђевић, помоћник директора
 • Слађана Мандић, педагог
 • Светлана Ђурђевић, проф. биологије
 • Србољуб Пантић, проф. информатике и рачунарства
 • Душица Дубоњац , проф. хемије
 • Александра Стојановић, проф. физичког васпитања
 • Лидија Пешић, проф. енглеског језика
 • Виолета Даниловић, наст. разредне наставе
 • Љиљана Кљајић, проф.разредне наставе
 • Радуле Радовић, дефектолог
 • Јелена Рајић, проф.техничког образовања
 • Томица Богићевић, наст. музичке културе
 • Ивана Манојловић, Савет родитеља
 • Станиша Ђорђевић, Школски одбор
 • Миљана Стајковић, 7/4
 • Теодора Стевановић, 7/1
 • Јелена Алексић, Баничина, Ученички парламент

Тим за професионалну орјентацију  

Тим за инклузију 
 • Радосав Ацић, директор
 • Слађана Мандић, педагог
 • Драгица Димитријевић, логопед
 • Ивана Ђорђевић, дефектолог
 • Радуле Радовић, дефектолог
 • Наташа Јевтић, дефектолог
 • Катарина            дефектолог
 • Драгутин Ђорђевић, помоћник директора
 • Гордана Ракић, проф.разредне наставе
 • Ивица Кузмановић, проф.разредне наставе
 • Светлана Ђурђевић, проф. биологије
 • Рената Крстић, проф.енглеског језика
 • кординатор
 • Ђорђе Стојановић, проф. физичког васпитања
 • Јасмина Јанчић Пантић, роф.немачког језика
 • Биљана Славковић, проф. математике
 • Маја Марковић, проф. разредне наставе
 • Маријана Никодијевић, проф. енглеског језика
 • Ненад Андрић, Савет родитеља
 •                                                Школски одбор
 •                                                Ученички парламент

Педагошки колегијум
 • Душан Грашић, први разред
 • Матилда Петрић, други разред
 • Љиљана Кљајић,трећи разред
 • Драгана Голубовић, четврти разред
 • Маја Трифуновић, српски језик и комуникација
 • Душица Дубоњац, природне науке и технологија
 • Данијела Радојичић, друштвене науке и филозофија
 • Ђорђе Стојановић, уметност и физичко васпитање