Контакт

Адреса школе: 

Основна школа "Херој Иван Мукер"
11420 Смедеревска Паланка 
Војводе Степе 20, Србија

Телефони:
Телефон - факс             026-317-196
Рачуноводство              026-340-720
Секретар                        026-340-721

E-mail oshim1@open.telekom.rs
Comments