ОДЛУКА (1).pdf
Образац (1).doc

Адреса школе: 

Основна школа "Херој Иван Мукер"

11420 Смедеревска Паланка 

Војводе Степе 20, Србија

Телефони:

Телефон / 026-317-196

Рачуноводство / 026-340-720

Секретар / 026-340-721

E-mail: uprava@oshim.edu.rs

Admin: osherojivanmuker@gmail.com