Особље школе

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР"

Директор школе

Драгана Ристић

Помоћник директора

Радмила Радисављевић-наставник географије

помоћник директора од 2018 до 2021.

Лела Стојковић, помоћник директора од 2021 .

Лела Стојковић, дипломирани дефектолог-логопед

Дипломирала 2003.године на Дефектолошком факултету у Београду, одсек логопедија. Стучни испит положила у Министарству здравља и Минстарству просвете.

Радно искуство: -од 2003-2004 ОБ“Стефан Високи“

од 2005. године стручни сарадник-логопед у основним школама: ОШ „Вук Караџић“Смед.Паланка, ОШ "Радомир Лазић" Азања,

ОШ “Радомир Лукић“ Милошевац. Од 2015. ОШ “Херој Иван Мукер“ и ОШ “20.октобар“ Нови Београд.

Стиче стучна знања на бројним семинарима и конгресима. Ради на превенцији, дијагностици и третману: развојних говорно-језичких поремећаја (дислалије, дисфазије), специфичних поремећаја читања и писања код деце од првог до четвртог разреда основне школе, поремећаја из аутистичног спектра, поремећаја флуентности говора.

Секретар школе Милена Псутка


Гордана Милутиновић-шеф рачуноводства

Даница Кабадајић Недић-административни радник

Слађана Мандић, педагог


Драгица Димитријевић-логопед

наставници разредне наставе

Виолета Даниловић

Сузана Јањић

Данијела Ђорђевић

Бисерка Петковић

Звездана Стошић

Драгана Голубовић

Слађана Новаковић

Снежана Станковић


ИВИЦА КУЗМАНОВИЋ

-рођен 23.2.1974.године у Смедеревској Паланци;

-ради са децом од 1996.год. (више од 25 година успешног рада у школи);

-више од 600 сати семинара и обука како из области образовања и васпитања тако и из области уско везаних за образовање;

-члан извршног одбора Друштва учитеља Смедеревске Паланке и организатор бројних стручних скупова учитеља;

-рецезент на писању уџбеника Грађанско васпитање за 2.разред и евалуатор на писању уџбеника Музичка култура за 1.разред.

- Од многобројних успеха ученика и освојених медаља и диплома из области спорта-џудоа, атлетике, фудбала, кошарке као и фолклора, глуме, рецитовања, итд. истиче се освојено треће место на Међународном такмичењу „Кенгур без граница“ као и треће место на Окружном такмичењу ученика из математике;

-координатор есДневника;

-посебан успех у вођењу фолклорне секције у школи;


ИВИЦА КУЗМАНОВИЋ.docx

Гордана Ракић

Љиљана Кљајић

Драгутин Ђорђевић

Драгана Голубовић

Зорица Новковић

maja marković.docx


Наставници предметне наставе

Ø Српски језик

Марија Трифуновић

Зорка Радовић

Светлана Стевановић

Данијела Илић Петковић


Данијела Илић Петковић(1).docx

Александра Петковић мастер професор српског језика и књижевности

Рођена 26.08.1989. године у Крагујевцу.

Дипломирала 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, одсек Српски језик и књижевност.

Радно искуство почиње у септембру 2014. године, где радим као професор српског језика и књижевности у Машинско-електротехничкој школи „Гоша“ у Смед. Паланци.

Од априла 2015. до септембра 2018. наставник српског језика у Основној школи „Херој Иван Мукер“ у Смед. Паланци

У новембру 2018. положен испит за лиценцу за професора српског језика и књижевности.

Од 28.02. до 16.03.2020. наставник српског језика на замени у ОШ „Херој Радмила Шишковић“ у Смед. Паланци

Од 01.09.2020. наставник српског језика у ОШ „Херој Иван Мукер“, са додатним ангажовањем у библиотеци.

Током претходних година рада и у средњој и у основној школи, стекла доста радног искуства, имала успехе са ученицима на такмичењима. Сарадња са ученицима, родитељима и колегама је досад била коректна и успешна.Ради на сталном стручном усавршавању.


Ø Немачки језик

Јасмина Пантић-Јанчић

Дејан Стојановић

Ø Енглески језик

Лидија Пешић

Рената Крстић

Маријана Никодијевић

Ø Ликовна култура

Милош Јанојлић

Сања Јоковић


Милена Петровић наставница музичке културе

Милена Петровић рођена 05.10.1975.године у Смедеревској Паланци. Рад у основној школи већ 26 година траје, а од запажених резултата са својим ученицима су: Пројекат "Здрава школа" 1995.године- хор; Светосавска академија општине Смедеревска Паланка - координатор програма; Позоришна представа "Црвенкапа" - редитељ; Фестивал "Музика је пут до срца" једно друго и два трећа места; етномузиколошка секција- наступ за "Витез"; Промоција књиге Недељка Попадића- етномузиколошка секција.Срђан Тодоровић

Ø Историја

Сања Јовановић

Бисерка Митић

Ø Географија

Биљана Јовић-Рајчић

Радосав Ацић

Ø Биологија

Драгица Мијатовић

Милена Радивојевић

Елизабета Милошевић

Ø Физика

Ана Живковић

Владан Вуковић

Ø Математика

Биљана Славковић

Драгољуб Ђорђевић

Kratka biografija Drakče

Милан Дамјановић

Оливера Миљановић Дугић

Душан Лалић

Ø Хемија

Душица Дубоњац

Ø Техничко и информатичко образовање

Ø Техника и технологија

Јелена Рајић

Милан Мудрић

Ø Физичко васпитање

Александра Стојановић

Ђорђе Стојановић

Ø Информатика и рачунарство

Србољуб Пантић

Ø Грађанско васпитање

Ø Веронаука

Милан Кеџић

Саша Миленовић

Професори специјалног образовања

Ивана Ђорђевић, дефектолог

Катарина Радојевић, мастер дефектолог

  • Помоћно и техничко особље

Милена Цукавац

Биљана Талијан

Светлана Лугавац

Перса Нешић

Иван Трајковић

Соња Дармановић

Драгица Ћосић

Војислав Влајић

Зора Павловић

Славко Павловић

Снежана Савић

Снежана Трајковић

Драгана Војновић

Мирослав Радојковић

Сунчица Белић

Лилика Антић

Невенка Арсенијевић