Особље школе

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР"

Директор школе

Драгана Ристић

Помоћник директора

Радмила Радисављевић-наставник географије

помоћник директора од 2018 до 2021.

Лела Стојковић, помоћник директора од 2021 .

Лела Стојковић, дипломирани дефектолог-логопед

Дипломирала 2003.године на Дефектолошком факултету у Београду, одсек логопедија. Стучни испит положила у Министарству здравља и Минстарству просвете.

Радно искуство: -од 2003-2004 ОБ“Стефан Високи“

од 2005. године стручни сарадник-логопед у основним школама: ОШ „Вук Караџић“Смед.Паланка, ОШ "Радомир Лазић" Азања,

ОШ “Радомир Лукић“ Милошевац. Од 2015. ОШ “Херој Иван Мукер“ и ОШ “20.октобар“ Нови Београд.

Стиче стучна знања на бројним семинарима и конгресима. Ради на превенцији, дијагностици и третману: развојних говорно-језичких поремећаја (дислалије, дисфазије), специфичних поремећаја читања и писања код деце од првог до четвртог разреда основне школе, поремећаја из аутистичног спектра, поремећаја флуентности говора.

Секретар школе Милена Псутка


Гордана Милутиновић-шеф рачуноводства

Даница Кабадајић Недић-административни радник

Слађана Мандић, педагог


Драгица Димитријевић-логопед

наставници разредне наставе

Виолета Даниловић

Сузана Јањић

Данијела Ђорђевић

Бисерка Петковић

Звездана Стошић

Драгана Голубовић

Слађана Новаковић

Снежана Станковић

ИВИЦА КУЗМАНОВИЋ

-рођен 23.2.1974.године у Смедеревској Паланци;

-ради са децом од 1996.год. (више од 25 година успешног рада у школи);

-више од 600 сати семинара и обука како из области образовања и васпитања тако и из области уско везаних за образовање;

-члан извршног одбора Друштва учитеља Смедеревске Паланке и организатор бројних стручних скупова учитеља;

-рецезент на писању уџбеника Грађанско васпитање за 2.разред и евалуатор на писању уџбеника Музичка култура за 1.разред.

- Од многобројних успеха ученика и освојених медаља и диплома из области спорта-џудоа, атлетике, фудбала, кошарке као и фолклора, глуме, рецитовања, итд. истиче се освојено треће место на Међународном такмичењу „Кенгур без граница“ као и треће место на Окружном такмичењу ученика из математике;

-координатор есДневника;

-посебан успех у вођењу фолклорне секције у школи;


МАТИЛДА ПЕТРИЋ

Рођена 11.10.1970. у Смедеревској Паланци. Основну и средњу школу завршила у Младеновцу. Дипломирала на Педагошкој академији 1991. године у Јагодини.

Године 2006. на Педагошком факултету у Јагодини стиче звање професор разредне наставе. Радно искуство:

Од 1992. год.непрекидно ради у просвети у основним школама у Младеновцу и околини.

Од 1998.год.ради у Основној школи „ Херој Иван Мукер“ у Смедеревској Паланци.

Активни је члан Учитељског друштва од његовог оснивања 2008.год. Учесник је различитих видова стручног усавршавања.

Реализатор је интерне обуке пилот пројекта „ Покренимо нашу децу“. Била је ментор учитељима приправницима.

Са својим ученицима учесник је многих квизова,фестивала и такмичења( „Национална географија“, „Витезово пролеће“, „Кенгур без граница“, „Мислиша“)

Од многобројних успеха ученика посебно се истиче 2. место на Окружном такмичењу из математике и више пута 1. место на Општинској смотри рецитатора. У школи успешно води рецитаторску секцију ученика млађих разреда од 2000.године.

Гордана Ракић

Љиљана Кљајић

Драгутин Ђорђевић

Драгана Голубовић

Зорица Новковић


Маја Марковић Радовановић Професор разредне наставе


Образовање: 2010-2013. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу/Јагодина – мастер студије

2003-2008. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу/Јагодина - основне студије

1999-2003. Гимназија „Света Ђорђевић“ Смедеревска Паланка


Радно искуство: ОШ „ Херој Иван Мукер “ , Смедеревска Паланка 2019-2021. професор разредне наставе у одељењу ученика са сметњама у развоју

2008 - 2019. Ангажовање на пословима професора разредне наставе у продуженом боравку ,у одељењу ученика са сметњама у развоју ,професор разредне наставе у подручној школи у Баничини ,професор разредне наставе у редовној настави ,библиотекара у матичној школи.

Страни језици / остали системи комуникације: Енглески језик , немачки језик – основни ниво

Брајево писмо – Обука наставника за рад са децом , ученицима и полазницима са сметњама вида и пружање подршке током њиховог описмењавања на Брајевом писму, Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић

Информатичка писменост Оперативни системи: Microsoft Windows 7, Windows XP, Microsoft Office: Word , Еxcel, Power Point... Интернет: Internet Explorer, Mozilla


Наставници предметне наставе

Ø Српски језик

Марија Трифуновић

Зорка Радовић

Светлана Стевановић

Данијела Илић Петковић, професор српског језика и књижевности

Рођена 19. фебруара 1983. године у Смедеревској Паланци. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност. Водитељ радионица „Читалачког маратона” у сарадњи са Министарством просвете и Издавачком кућом ,,Klett”. Остварила запажене резултате на школским такмичењима из српског језика и језичке културе са ученицима подручне школе у Баничини. Учествује у раду Драмско-рецитаторске секције школе.

Верује да стручно усавршавање, посвећеност и љубав у раду са ученицима могу довести до великог успеха


Александра Петковић мастер професор српског језика и књижевности

Рођена 26.08.1989. године у Крагујевцу.

Дипломирала 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, одсек Српски језик и књижевност.

Радно искуство почиње у септембру 2014. године, где радим као професор српског језика и књижевности у Машинско-електротехничкој школи „Гоша“ у Смед. Паланци.

Од априла 2015. до септембра 2018. наставник српског језика у Основној школи „Херој Иван Мукер“ у Смед. Паланци

У новембру 2018. положен испит за лиценцу за професора српског језика и књижевности.

Од 28.02. до 16.03.2020. наставник српског језика на замени у ОШ „Херој Радмила Шишковић“ у Смед. Паланци

Од 01.09.2020. наставник српског језика у ОШ „Херој Иван Мукер“, са додатним ангажовањем у библиотеци.

Током претходних година рада и у средњој и у основној школи, стекла доста радног искуства, имала успехе са ученицима на такмичењима. Сарадња са ученицима, родитељима и колегама је досад била коректна и успешна.Ради на сталном стручном усавршавању.


ЈАСМИНА ПАНТИЋ ЈАНЧИЋ, професор немачког језика и књижевности.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за германистику. Испит за лиценцу положила је 1994. године.

Од 1992. радила је као професор немачког језика у Паланачкој гимназији, затим у Машинско-електротехничкој школи „Гоша“ а од 1998. године запослена је у Основној школи „Херој Иван Мукер“. Има 30 година радног стажа у просвети.

Редовно се усавршава, похађа семинаре, стручне скупове и вебинаре. Иза себе има преко 500 сати стручног усавршавања на домаћим и међународним семинарима/вебинарима како из уже стручне тематике тако и из осталих области везаних за образовни процес.Наставу изводи како са млађим тако и са старијим ученицима ( први и други страни језик).

Од 2000. године редовно учествује са ученицима на општинским, окружним и републичким такмичењима. Њени ученици могу да се похвале следећим успесима:

- четврто место на републичком такмичењу 2007. године

- друго место на регионалном такмичењу 2009. године

- треће место на републичком такмичењу 2011. године

- прво место на општинском такмичењу и друго место на окружном такмичењу 2012.

- прво и друго место на општинском такмичењу и друго место на окружном такмичењу

2014. године

- треће местом на општинском и друго место на окружном такмичењу 2020. године.

Током дугогодишњег рада труди се да ученицима пренесе не само језичка знања, него и жељу за широким образовањем, критичким поимањем света, неговањем и проширивањем социјалних и демократских компетенција. Пристојност, доброта, упорност и вредноћа су врлине којима тежи.


Дејан Стојановић

Ø Енглески језик

Лидија Пешић

Рената Крстић

Маријана Никодијевић

Ø Ликовна култура

Милош Јанојлић

Сања Јоковић


Милена Петровић наставница музичке културе

Милена Петровић рођена 05.10.1975.године у Смедеревској Паланци. Рад у основној школи већ 26 година траје, а од запажених резултата са својим ученицима су: Пројекат "Здрава школа" 1995.године- хор; Светосавска академија општине Смедеревска Паланка - координатор програма; Позоришна представа "Црвенкапа" - редитељ; Фестивал "Музика је пут до срца" једно друго и два трећа места; етномузиколошка секција- наступ за "Витез"; Промоција књиге Недељка Попадића- етномузиколошка секција.Срђан Тодоровић

Ø Историја

Сања Јовановић

Бисерка Митић

Ø Географија

Биљана Јовић-Рајчић

Радосав Ацић

Ø Биологија

Драгица Мијатовић

Милена Радивојевић

Елизабета Милошевић

Ø Физика

Ана Живковић

Владан Вуковић

Ø Математика

Биљана Славковић

Драгољуб Ђорђевић


Професор математике са вишегодишњим искуством рада са надареним ученицима основне и средње школе, који су освојили у последњих десетак година три награде на државном такмичењу и пет награда на такмичењу „Кенгур без граница“.

Аутор, коаутор и реализатор великог броја стручних акредитованих семинара за професоре математике у основним и средњим школама (14 различитих тема, са више од 100 реализација у периоду последњих 15 година). Дугогодишњи председник подружнице ДМС-а, члан Надзорног и Управног одбора ДМС-а у више мандата.

Рецензент више акредитованих уџбеника и збирки задатака из математике. Аутор теме и учесник Светског математичког конгреса 2018 године у секцији: Методика наставе математике.

Актуелни члан две државне комисије ДМС-а: Државна комисија за такмичења из математике ученика основних школа и Државне комисије за такмичење "Кенгур без границе".

Милан Дамјановић

Оливера Миљановић Дугић

Душан Лалић

Ø Хемија

Душица Дубоњац

Ø Техничко и информатичко образовање

Ø Техника и технологија

Јелена Рајић

Милан Мудрић

Ø Физичко васпитање

Александра Стојановић

Ђорђе Стојановић

Ø Информатика и рачунарство

Србољуб Пантић

Ø Грађанско васпитање

Ø Веронаука

Милан Кеџић


Ивана Ђорђевић, професор дефектолог

Рођена 2.4.1975. године у Смедеревској Паланци.

Образовање: Гимназија „Света Ђорђевић“ у Смедеревској Паланци. Дипломирала 2001. Године на Дефектолошком факултету, Универзитета у Београду, одсек за олигофренологију. Стручни испит положила у Министарству просвете.

Радно искуство: Од 2001. до 2002. године радила у Дечијем диспанзеру у Смедеревској Паланци; на превенцији, детекцији и третману деце са развојним сметњама.

Од 2002. године ради у Основној школи „Херој Иван Мукер“, у одељењу за ученике са сметњама у развоју.

Дуги низ година ради са ученицима са сметњама у развоју и учењу. Стиче стручна знања и усавршава се на бројним семинарима и трибинама.

Из дугогодишњег искуства, верује да љубав, посвећеност и истрајност у раду са децом доводи до успеха и напретка у њиховом развоју и учењу. Посебан акценат, у свом раду ставља на подршку целокупној породици детета; помоћ и подршку родитељима у свим животним проблемима на које са својом децом наилазе.


Катарина Радојевић, мастер дефектолог

  • Помоћно и техничко особље

Милена Цукавац

Биљана Талијан

Светлана Лугавац

Перса Нешић

Иван Трајковић

Соња Дармановић

Драгица Ћосић

Војислав Влајић

Зора Павловић

Славко Павловић

Снежана Савић

Снежана Трајковић

Драгана Војновић

Мирослав Радојковић

Сунчица Белић

Лилика Антић

Невенка Арсенијевић