Особље школе

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР"

Директор школе

Драгана Ристић

Радмила Радисављевић-наставник географије

помоћник директора од 2018 до 2021.

Лела Стојковић, помоћник директора од 2021 .

Лела Стојковић, дипломирани дефектолог-логопед

Дипломирала 2003.године на Дефектолошком факултету у Београду, одсек логопедија. Стучни испит положила у Министарству здравља и Минстарству просвете.

Радно искуство: -од 2003-2004 ОБ“Стефан Високи“

од 2005. године стручни сарадник-логопед у основним школама: ОШ „Вук Караџић“Смед.Паланка, ОШ "Радомир Лазић" Азања,

ОШ “Радомир Лукић“ Милошевац. Од 2015. ОШ “Херој Иван Мукер“ и ОШ “20.октобар“ Нови Београд.

Стиче стучна знања на бројним семинарима и конгресима. Ради на превенцији, дијагностици и третману: развојних говорно-језичких поремећаја (дислалије, дисфазије), специфичних поремећаја читања и писања код деце од првог до четвртог разреда основне школе, поремећаја из аутистичног спектра, поремећаја флуентности говора.

ИВИЦА КУЗМАНОВИЋ

-рођен 23.2.1974.године у Смедеревској Паланци;

-ради са децом од 1996.год. (више од 25 година успешног рада у школи);

-више од 600 сати семинара и обука како из области образовања и васпитања тако и из области уско везаних за образовање;

-члан извршног одбора Друштва учитеља Смедеревске Паланке и организатор бројних стручних скупова учитеља;

-рецезент на писању уџбеника Грађанско васпитање за 2.разред и евалуатор на писању уџбеника Музичка култура за 1.разред.

- Од многобројних успеха ученика и освојених медаља и диплома из области спорта-џудоа, атлетике, фудбала, кошарке као и фолклора, глуме, рецитовања, итд. истиче се освојено треће место на Међународном такмичењу „Кенгур без граница“ као и треће место на Окружном такмичењу ученика из математике;

-координатор есДневника;

-посебан успех у вођењу фолклорне секције у школи;


МАТИЛДА ПЕТРИЋ-учитељица

Рођена 11.10.1970. у Смедеревској Паланци. Основну и средњу школу завршила у Младеновцу. Дипломирала на Педагошкој академији 1991. године у Јагодини.

Године 2006. на Педагошком факултету у Јагодини стиче звање професор разредне наставе. Радно искуство:

Од 1992. год.непрекидно ради у просвети у основним школама у Младеновцу и околини.

Од 1998.год.ради у Основној школи „ Херој Иван Мукер“ у Смедеревској Паланци.

Активни је члан Учитељског друштва од његовог оснивања 2008.год. Учесник је различитих видова стручног усавршавања.

Реализатор је интерне обуке пилот пројекта „ Покренимо нашу децу“. Била је ментор учитељима приправницима.

Са својим ученицима учесник је многих квизова,фестивала и такмичења( „Национална географија“, „Витезово пролеће“, „Кенгур без граница“, „Мислиша“)

Од многобројних успеха ученика посебно се истиче 2. место на Окружном такмичењу из математике и више пута 1. место на Општинској смотри рецитатора. У школи успешно води рецитаторску секцију ученика млађих разреда од 2000.године.


Маја Марковић Радовановић - учитељица


Образовање: 2010-2013. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу/Јагодина – мастер студије

2003-2008. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу/Јагодина - основне студије

1999-2003. Гимназија „Света Ђорђевић“ Смедеревска Паланка


Радно искуство: ОШ „ Херој Иван Мукер “ , Смедеревска Паланка 2019-2021. професор разредне наставе у одељењу ученика са сметњама у развоју

2008 - 2019. Ангажовање на пословима професора разредне наставе у продуженом боравку ,у одељењу ученика са сметњама у развоју ,професор разредне наставе у подручној школи у Баничини ,професор разредне наставе у редовној настави ,библиотекара у матичној школи.

Страни језици / остали системи комуникације: Енглески језик , немачки језик – основни ниво

Брајево писмо – Обука наставника за рад са децом , ученицима и полазницима са сметњама вида и пружање подршке током њиховог описмењавања на Брајевом писму, Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић

Информатичка писменост Оперативни системи: Microsoft Windows 7, Windows XP, Microsoft Office: Word , Еxcel, Power Point... Интернет: Internet Explorer, Mozilla

Данијела Илић Петковић, наставница српског језика и књижевности

Рођена 19. фебруара 1983. године у Смедеревској Паланци. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду на Групи за српски језик и књижевност. Водитељ радионица „Читалачког маратона” у сарадњи са Министарством просвете и Издавачком кућом ,,Klett”. Остварила запажене резултате на школским такмичењима из српског језика и језичке културе са ученицима подручне школе у Баничини. Учествује у раду Драмско-рецитаторске секције школе.

Верује да стручно усавршавање, посвећеност и љубав у раду са ученицима могу довести до великог успеха


Александра Петковић наставница српског језика и књижевности

Рођена 26.08.1989. године у Крагујевцу.

Дипломирала 2013. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, одсек Српски језик и књижевност.

Радно искуство почиње у септембру 2014. године, где радим као професор српског језика и књижевности у Машинско-електротехничкој школи „Гоша“ у Смед. Паланци.

Од априла 2015. до септембра 2018. наставник српског језика у Основној школи „Херој Иван Мукер“ у Смед. Паланци

У новембру 2018. положен испит за лиценцу за професора српског језика и књижевности.

Од 28.02. до 16.03.2020. наставник српског језика на замени у ОШ „Херој Радмила Шишковић“ у Смед. Паланци

Од 01.09.2020. наставник српског језика у ОШ „Херој Иван Мукер“, са додатним ангажовањем у библиотеци.

Током претходних година рада и у средњој и у основној школи, стекла доста радног искуства, имала успехе са ученицима на такмичењима. Сарадња са ученицима, родитељима и колегама је досад била коректна и успешна.Ради на сталном стручном усавршавању.


ЈАСМИНА ПАНТИЋ ЈАНЧИЋ, наставница немачког језика и књижевности.

Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за германистику. Испит за лиценцу положила је 1994. године.

Од 1992. радила је као професор немачког језика у Паланачкој гимназији, затим у Машинско-електротехничкој школи „Гоша“ а од 1998. године запослена је у Основној школи „Херој Иван Мукер“. Има 30 година радног стажа у просвети.

Редовно се усавршава, похађа семинаре, стручне скупове и вебинаре. Иза себе има преко 500 сати стручног усавршавања на домаћим и међународним семинарима/вебинарима како из уже стручне тематике тако и из осталих области везаних за образовни процес.Наставу изводи како са млађим тако и са старијим ученицима ( први и други страни језик).

Од 2000. године редовно учествује са ученицима на општинским, окружним и републичким такмичењима. Њени ученици могу да се похвале следећим успесима:

- четврто место на републичком такмичењу 2007. године

- друго место на регионалном такмичењу 2009. године

- треће место на републичком такмичењу 2011. године

- прво место на општинском такмичењу и друго место на окружном такмичењу 2012.

- прво и друго место на општинском такмичењу и друго место на окружном такмичењу

2014. године

- треће местом на општинском и друго место на окружном такмичењу 2020. године.

Током дугогодишњег рада труди се да ученицима пренесе не само језичка знања, него и жељу за широким образовањем, критичким поимањем света, неговањем и проширивањем социјалних и демократских компетенција. Пристојност, доброта, упорност и вредноћа су врлине којима тежи.


Милена Петровић наставница музичке културе

Милена Петровић рођена 05.10.1975.године у Смедеревској Паланци. Рад у основној школи већ 26 година траје, а од запажених резултата са својим ученицима су: Пројекат "Здрава школа" 1995.године- хор; Светосавска академија општине Смедеревска Паланка - координатор програма; Позоришна представа "Црвенкапа" - редитељ; Фестивал "Музика је пут до срца" једно друго и два трећа места; етномузиколошка секција- наступ за "Витез"; Промоција књиге Недељка Попадића- етномузиколошка секција.Драгољуб Ђорђевић -наствник математике


Професор математике са вишегодишњим искуством рада са надареним ученицима основне и средње школе, који су освојили у последњих десетак година три награде на државном такмичењу и пет награда на такмичењу „Кенгур без граница“.

Аутор, коаутор и реализатор великог броја стручних акредитованих семинара за професоре математике у основним и средњим школама (14 различитих тема, са више од 100 реализација у периоду последњих 15 година). Дугогодишњи председник подружнице ДМС-а, члан Надзорног и Управног одбора ДМС-а у више мандата.

Рецензент више акредитованих уџбеника и збирки задатака из математике. Аутор теме и учесник Светског математичког конгреса 2018 године у секцији: Методика наставе математике.

Актуелни члан две државне комисије ДМС-а: Државна комисија за такмичења из математике ученика основних школа и Државне комисије за такмичење "Кенгур без границе".

Ивана Ђорђевић, дефектолог

Рођена 2.4.1975. године у Смедеревској Паланци.

Образовање: Гимназија „Света Ђорђевић“ у Смедеревској Паланци. Дипломирала 2001. Године на Дефектолошком факултету, Универзитета у Београду, одсек за олигофренологију. Стручни испит положила у Министарству просвете.

Радно искуство: Од 2001. до 2002. године радила у Дечијем диспанзеру у Смедеревској Паланци; на превенцији, детекцији и третману деце са развојним сметњама.

Од 2002. године ради у Основној школи „Херој Иван Мукер“, у одељењу за ученике са сметњама у развоју.

Дуги низ година ради са ученицима са сметњама у развоју и учењу. Стиче стручна знања и усавршава се на бројним семинарима и трибинама.

Из дугогодишњег искуства, верује да љубав, посвећеност и истрајност у раду са децом доводи до успеха и напретка у њиховом развоју и учењу. Посебан акценат, у свом раду ставља на подршку целокупној породици детета; помоћ и подршку родитељима у свим животним проблемима на које са својом децом наилазе.  • Помоћно и техничко особље

Светлана Лугавац, Перса Нешић, Иван Трајковић, Соња Дармановић, Драгица Ћосић, Војислав Влајић,Славко Павловић,Снежана Савић, Снежана Трајковић, Драгана Војновић, Лилика Антић,Сунчица Белић,Лилика Антић, Невенка Арсенијевић, Јасмина Петровић и Марко Симић.