Јавне набавке

                                                                   Јавне набавке у 2023-2024 години

                                                                     

Реконструкција фискултурне сале -септембар 2023

PREDMER him skola sala zahtev.xlsx
ПОЗИВ.docx
ПОЗИВ -за материјал.docx

Осигурање ученика

2023-09-13-0001.pdf

                                                                   Јавне набавке у 2022-2023 години

                                                                     

ponuda.pdf
ПОЗИВ ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА 2022-2023..docx
Јавни позив за санацију кухиње и наставничких тоалета
Огрев 22.pdf
позив.pdf
Јавни позив-фотографисање.pdf
осигурање 2.pdf
осигурање 1.pdf
Правилник о Јавним набавкама.docx
финансијски план 2020.docx

  

                 Јавни позив за асфалтирање кошаркашког терена

                 Јавни позив за набавку и уградњу паник расвете

                 Јавни позив за набавку средстава за хигијену

                 Јавни позив за набавку и уградњу камера

                 Јавни позив за набавку и уградњу котла на чврсто гориво у Баничини

                 Јавни позив за набавку и уградњу керемичких плочица у учионицама 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                САНАЦИЈА КОШАРКАШКОГ ДВОРИШТА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                ВИДЕО НАДЗОР 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА 2020

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

             ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА - ГЛАВНИ УЛАЗ

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 30.09.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

                ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА И ДРВА

                Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 20.10.2019.

                Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ