Јавне набавке

Јавне набавке у 2022 години


ponuda.pdf
Јавни позив за санацију кухиње и наставничких тоалета
Огрев 22.pdf
позив.pdf
Јавни позив-фотографисање.pdf
осигурање 2.pdf
осигурање 1.pdf
Правилник о Јавним набавкама.docx
финансијски план 2020.docx

Јавни позив за асфалтирање кошаркашког терена

Јавни позив за набавку и уградњу паник расвете

Јавни позив за набавку средстава за хигијену

Јавни позив за набавку и уградњу камера

Јавни позив за набавку и уградњу котла на чврсто гориво у Баничини

Јавни позив за набавку и уградњу керемичких плочица у учионицама 2020

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

САНАЦИЈА МОКРОГ ЧВОРА 2020

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

САНАЦИЈА КОШАРКАШКОГ ДВОРИШТА 2020

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

ВИДЕО НАДЗОР 2020

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА 2020

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

ФОТОГРАФИСАЊЕ УЧЕНИКА

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

УРЕЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА СТЕПЕНИШТА - ГЛАВНИ УЛАЗ

Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 30.09.2019.

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УГЉА И ДРВА

Понуде доставити у затвореној коверти секретару школе до 20.10.2019.

Позив за подношење понуда - ПРЕУЗМИ