Годишњи план рада школе и извештај о остварености  и  Извештаји о раду директора

         

GPRŠ 2022-23 HIM ЗА ЕКСТЕРНУ.pdf
Годишњи план рада школе 21-22.pdf
GPRŠ-za konverziju.docx
ГПРШ ХИМ 2019-2020-КОНАЧНА ВЕРЗИЈА.doc
ГПРШ ХИМ 2018-2019 ШУ(2).doc

                                                    извештаји о остварености годишњег плана рада школе

Полугодишњи извештај о остварености Годишњег плана рада школе.docx
Godišnji izveštaj o radu škole 21-22.docx
Godišnji izveštaj 2020-2021.pdf
Полугодишњи извештај о раду школле 20/21
Izvestaj-o-radu-skole-2017-18.doc
Полугодишњи о остваривању ГПРШ 19/20

                                                 Извештаји  о раду  директора

Полугодишњи извештај о раду директора.docx
Извештај о раду директора 21-22.docx
Полугодишњи извештај о раду директора за школску 2021 -22.docx
годишњи 20-21.docx
ПОЛУГ.20-21.docx
годишњи 19-20.docx
polug..19/20
pol.18-19.docx
Izve. 18-19.docx
Izveštaj 17-18.docx

                                  Финансијски планови  и извештаји 

finansijski plan 2022.pdf
хим финансијски план - троцифрен.xls
finansijski plan 2022.pdf
хим финансијски план - троцифрен.xls
ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2020 ШКОЛСКИ ОДБОР.docx
финансијски план 2020.docx

                                                  С т а т у т                 ш к о л е

STATUT SKOLE.doc