Предметна настава

У овој страници сајта биће објављиване информације од значаја за ученике, везано за предметну наставу:

- Линкови за интернет сајтове који су од интереса за предмет или су их направили наставници предметне наставе

- Важне презентације и документи

СРПСКИ ЈЕЗИК

Народна библиотека Србије www.nb.rs

Дигитална народна библиотека Србије http://digital.nb.rs

Антологија српске књижевности www.ask.rs

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Речници http://onlinerecnik.com/

Преводиоци http://translate.google.com

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Музеј Лувр www.louvre.fr

Музеј Ермитаж www.hermitagemuseum.org

Ватикански музеј http://mv.vatican.va/index.html

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Све, али скоро баш све, од музике www.youtube.com

ИСТОРИЈА

Пројекaт Растко http://www.rastko.rs

Други светски рат http://www.drugisvetskirat.org/index.php

Разни материјали за учење: Наставни материјали за историју

Техничко и информатичко образовање

Музеј Николе Тесле http://www.tesla-museum.org/meni_sl/muzej/m0.htm

Музеј науке и технике Београд http://www.muzejnt.rs/sr/139