Школска библиотека

Библиотек

а се налази у приземљу школе и располаже простором од 70m2. Библиотека је уједно и читаоница са 16 столица. У школској библиотеци сем обавезног књижног фонда налази се и рачунар са штампачем и фотокопир апарат .

Школска библиотека има укупно 6622 књиге и настоји да из године у годину прати освежење књижног фонда новим насловима. Од расположивих књига су првенствено књиге - обавезна лектира од I - VIII разреда, проза и поезија за основце, јер јој је то и задатак. Такође поред наведене литературе поседује и стручну литературу која подразумева праћење редовне наставе по предметима, разноврсне енциклопедије, приручнике, часописе.Школска библиотека у сарадњи са наставницима и ученицима по свом програму рада има такмичења " Читалачка значка".

За школску 2012/2013

Библиотека има 6588 књига. У школској 2012/13 години у библиотеци је било укупно ученичких посета (мисли се пре свега на позајмљивање публикација) – 282, наставничких – 44, а осталих – 7. У септембру, у библиотеци су обележени значајни датуми: као што је нпр. Дан писмености – 8. септембра (израдом паноа, разговорима...). Библиотекар је организовао акцију прикупљања књига, у којој су ученици школе поклањали књиге школској библиотеци и на тај начин се сакупило 122 књиге.

За школску 2013/14

Обавештење ученицима од 3. до 8. разреда заинтересованим за учешће на такмичењу

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА

Драги учениче,

Услов за учешће на такмичењу „Читалачка значка“

За сваку прочитану књигу потребно је да урадиш следеће: је да урадиш (направиш) свој Читалачки дневник!

Потребно је да прочиташ и анализираш одређени број књига и то:

* најмање 6 књига – ако си ученик 3. или 4. разреда

* најмање 7 књига – ако си ученик 5. или 6. разреда

* најмање 8 књига – ако си ученик 7. или 8. разреда

Да прочиташ и опишеш један часопис

Тема за обавезни део такмичења – САВРЕМЕНИ СРПСКИ ДЕЧЈИ ПИСЦИ (књига једног писца)

 • да напишеш име и презиме аутора (писца) књиге
 • наслов (назив) књиге
 • назив издавача књиге
 • место и годину издања књиге
 • затим, да самостално анализираш прочитану књигу – да напишеш своје мишљење и утиске о прочитаном
 • ако желиш, можеш да урадиш и илустрацију једног дела књиге (није обавезно)

Сваки Читалачки дневник треба на насловној страни да садржи следеће податке:

Читалачки дневник (као наслов), затим:

 • Име и презиме ученика:
 • Разред и одељење:
 • Назив школе и место:
 • Школска година: 2013/2014.
 • Име и презиме учитељице/наставнице српског језика:
 • Име и презиме библиотекара:

Препоруке за израду Читалачког дневника:

 • Предност неће имати ученици који су прочитали велики број књига већ они који су урадили анализу прочитаних књига на креативан начин.
 • Пожељно је да избор књига буде разноврстан (романи, приповетке, поезија, драме, путописи, дневници, приручници, публикације из света уметности, спорта, филма, музике, психологије, религије,...).
 • Избор књига треба да буде прилагођен твом узрасту (нпр. сликовницу неће користити старији ученици).
 • За Дневник читања не смеју се користити дела која се раде у школи (из читанке, лектира,...).
 • Обавезна је анализа једног часописа (часопис може, али не мора да буде школски, већ неки који волиш да читаш - анализа целог часописа или само неког његовог дела).
 • Анализа прочитаних књига треба да буде написана у форми дневника – изношење утисака, размишљања, слободно можеш да напишеш и ако ти се нешто није допало, зашто, да ли те је нешто растужило, поучило...
 • Илустрација прочитане књиге није обавезна, али ако је урадиш, битно је да она буде у складу са прочитаном књигом и написаном анализом.
 • Дневник читања се обавезно пише хемијском оловком (свеједно да ли ћирилицом или латиницом, штампаним или писаним словима), а може да буде и откуцан на компјутеру, поготово ако то урадиш баш ти сам.
 • Пожељно је да, док читаш књигу, имаш папир и оловку код себе, па да записујеш утиске у току самог читања, као и битне делове у књизи, а можеш и да извадиш по који цитат.
 • Читалачки дневници треба да буду исправљени (коректором или да рад буде урађен на папиру па исправљен пренет у Дневник). О томе се договори са својом учитељицом, наставницом српског језика или школским библиотекаром.
 • Дневник може да буде написан у свесци (по сопственом избору) или да га сам направиш (направљени Дневници морају да имају повезане странице).
 • Рок да предаш свој Читалачки дневник је 17. мај 2014. (предаја библиотекару школе)

ЖЕЛИМ ТИ УСПЕХ У РАДУ!

Библиотекар: Горан Војновић

3.06.2014 Завршено је такмичење "Читалачка значка". Ученици који су освојили дипломе: Димитријевић Сава - Диплом за освојено прво место у категорији V и VI разред Димитријевић Јована - Диплома за освојено прво место у категорији III и IV разред Марисављевић Теодора - Диплома за учешће на такмичењу

2. септембра 2014.год. отворена је школска библиотека у ОШ „ Херој Иван Мукер“ , подручно одељење Мала Плана. Ученици матичне школе прикупили су литературу за своје другаре из Мале Плане. Такође месна заједница “Мала Плана” је донирала књиге , а својим радом помогле су: васпирачица Ана Ћирић и учитељица Зорица Новковић. Акција је успешно изведена и прилупило се доста литературе за ученике нижих разреда. Надамо се да ће се наставити ова акција прикупљања разноврсне летературе, како би се што више употпунила наша „ мини“ библиотека. Овај пројекат покренула је Јелена Абрамовић. Организатори и реализатори библиотеке су : Горан Војновић, Дијана Влајић и Јелена Абрамовић.