Школски развојни план

Школски развојни план за период 2014-2018

SKOLSKI_RAZVONI_PLAN_OS_Heroj_Ivan_Muker_2016_17.pdf

Развојни план школе за период 2018-2021

Школски развојни план 2018_2021 ХИМ.doc.docx
Извештај о реализованим активностима планираним Развојним планом 18-21(1).pdf

Развојни план школе за период 2021-2024

Развојни план 2021_2024 ХИМ.doc.docx

Извештај о изведеним активностима предвиђеним за школску 2021-2022 годину

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 21-22 (1).docx