Завршни    испит

        Завршни испит  2022/2023

Допис директорима ОШ.pdf
дежурни на пробном -23.docx
Прегледачи и суппервизор.docx
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 2022.docx
РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ШК.docx

Статистички подаци завршног испита од 2011 до 2021.године


Посебна упутства

Задужења председавајућег Испитне комисије (директор школе)

У својству председавајућег Испитне комисије, директор школе:

• Објављује датум завршетка семестралних испита и испита. Упозорава ученике да унапред провере у школи распоред и место одржавања испита. Обавештава их да закаснели изговори неће бити узети у обзир без обзира на разлог;

• Поставља распоред испита на видно место у школи знатно раније, након што је распоред одобрило/саопштило Министарство просвете;

• Објављује састав испитних комисија и појашњава да су ученици дужни да предају тестове надлежним дежурним лицима, у складу са списком који је израдила управа школе;

• Води рачуна о правилном распореду испитних места, у погледу распореда седишта и серијских (тајних) бројева;

• Састаје се са свим запосленима у школи након расподеле дужности како би их информисао о упутству за праћење испита и обавези потписивања списка с њиховим именима, функцијама и задацима које обављају као чланови Испитне комисије;

• Спречава запослене који нису наставници да прате испит, осим ако Министарство или Окружна образовна канцеларија не одреде та лица за потребе испита;

• Спречава предметног наставника да дежура на испиту из свог предмета;

• Води рачуна да се питања отворе 15 минута пре почетка испита уз присуство комисије оформљене у ту сврху.

Дужности дежурног лица

Дежурно лице има следеће задатке:

• Пре почетка рада, води рачуна да ни са једним од ученика из своје групе није у сродству и да ни један од ученика није његов/њен ученик;

• Долази доста пре почетка испита и спроводи оно што председавајући испитне комисије или надзорно лице захтева у вези са испитом и не напушта своје место током трајања испита. Може да изађе из учионице само када је то неопходно, и то уз писано одобрење председавајућег комисије који одређује време изласка и повратка;

• Треба да буде присутан најмање 15 минута пре почетка испита; допушта ученицима да уђу у испитну учионицу и упишу потребне информације на тесту;

• Треба да буде веома опрезан током дежурства и не може да се бави било којим другим послом осим оног у оквиру Комисије. Не сме да пише на тестовима или да разговара са ученицима.

• Дели ученицима одговарајуће тестове;

• Проверава да сваки ученик седи за својим местом и да је читко, хемијском оловком, уписао/уписала све потребне податке у горњем углу омота теста, као и да је тајни број тачан и идентичан броју написаном на табли и картици ученика с бројем. Треба да обавести надзорно лице о ученику који је изгубио или заборавио тајни број пре почетка рада на тесту.

• Забрањује ученицима да уносе у испитну учионицу уџбенике или белешке који доводе у питање ваљаност испита.

• Дежурно лице никада не сме да чита питања или објашњава реч или израз, него треба да замоли председавајућег или надзорно лице да то провери;

• Не сме да дозволи било ком ученику да напусти своје место и изађе из испитне учионице пре истека половине времена предвиђеног за испит;

• Уписује потребне податке на обрасцу на коме се воде изостанци ученика и не запечати га пре него што га преда надзорном лицу на одобрење;

• Упозорава ученике на преостало време након што су протекле три четвртине времена и упозорава ученике да не уписују своја имена или бројеве или било који други знак распознавања, нити да остављају картице с бројевима унутар теста;

• Забрањује ученицима да изађу са испита пре него што провери да су предали тест са потребним подацима и потписали се у списак ученика који су предали тест. Дежурно лице је дужно да прими све урађене тестове и води рачуна да ученици нису оставили папире у тесту. Тестове распоређује од најмањег броја до највећег, додаје списак са изостанцима и све предаје надзорном лицу.

Дужности ученика

Ученик треба да се придржава следећег:

• Треба да буде присутан у испитној учионици довољно пре почетка испита;

• Треба да донесе сав прибор потребан за испит из одређеног предмета;

• Треба да читко упише потребне информације у горњем углу омота теста пре него што пређе на решавање питања;

• Не сме, у било ком случају, да уписује своје име на папирима припремљеним за одговоре или да уписује било какав знак по којем коректор може да га препозна и забрањено му је да пише било шта на додатним папирима (ако се то деси, папир ученика се даје дежурном лицу које формира „комисију“ за исправљање);

• Не сме да носи са собом уџбенике или друге материјале релевантне за испит;

• Не сме да употребљава мобилни телефон – школска управа може да одузме телефоне пре уласка у испитну просторију и да их врати након завршетка испита;

• Не сме да користи програмиране дигитроне или друге дигиталне направе за чување информација.

Дужности надзорног лица

Дужности надзорног лица на испиту су следећа:

• Пријем спискова са именима ученика од управе школе у вези с комисијама чији рад надзире;

• Надзор над распоредом седишта;

• Израда графикона са испитним местима према тајним бројевима ученика и представљање графикона управи школе пре почетка испита;

• Провера да ли сваки ученик седи на месту које му/јој је намењено током испита;

• Проверава идентификационе документе ученика који полажу испит;

• Упозорава ученике да број страна и серијски број треба да буду тачни пре почетка испита. Евентуални лош примерак замењује добрим примерком;

• Не дозвољава ученицима да уђу у испитну учионицу пре него што се огласи звоно или да остану у учионици након завршетка испита. Води рачуна да су дежурна лица ушла у испитне учионице пре ученика;

• Прима урађене тестове након завршетка испита од посматрача и уручује их Комисији за оцењивање која папир са серијским бројем причвршћује хефтерицом за горњи угао урађеног теста и ставља печат школе тако да једна половина печата захвати превој папира, а друга половина део испод превоја;

• Проверава да ли је посао дежурних лица на задовољавајућем нивоу.

Извештај о просечном броју поена на сва три теста за све основе школе у Подунавском округу (извештај је сачињен након првостепених и другостепених жалби)

Табелу о просечном броју поена можете погледати  ако кликнете на овај документ  prosek_2014.pdf

Ученици наше школе су постигли одличан резултат на тестовима завршног испита. Просечан број поена по тестовима на завршном испиту био је:

        Српски:              15,68         

Математика:      13,21

  Комбиновани:    17,60 

Честитамо свим ученицима на постигнутим резултатима. Желимо им успешан успис у средњу школу.        

Решења за сва три теста можете погледати на крају ове странице у документима 

Упис ученика у средње школе 2013/2014.

На овој страници биће објављиване информације везане за  полагање завршног испита и упис у средње школе за школску 

2013/2014. годину.

НАПОМЕНА: У складу са Законом о заштити података о личности, резултати са завршног испита тј. спискови ученика са освојеним бројем поена, 

неће бити објављени на школском интернет сајту нити на вратима школе. 

Ученици, родитељи и старатељи се могу информисати о броју освојених поена на завршном испиту  у школи, код  одељењских старешина.

Коначни резултати завршног испита биће утврђени након разматрања жалби ученика на прелиминарне резултате, у складу са календаром овогодишњег уписа у средње школе.

Коначне резултате завршног испита и остале податке од интереса за упис у средњу школу, ученици могу погледати на сајту посвећеном упису у средње школе на адреси: