Упис ученика у први разред

Упис ученика у први разред 2020/21.

Упис ученика у први разред 2017/18.

Упис ученика у први разред, шк. год. 2017-18..ppt

Изводи из Закона о основама система образовања и васпитања

Упис ученика у основну школу

Члан 98.

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару надлежног дома здравља за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује интерресорна комисија.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу препоруке изабраног лекара надлежног дома здравља, а на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу.

Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

1) упис детета у први разред;

2) одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Родитељ, односно старетељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.

Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

У први разред основне музичке, односно балетске школе, уписује се ученик основне школе који положи пријемни испит, у складу са посебним законом.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.

Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин рада интерресорне комисије, прописују споразумно министар надлежан за послове здравља, министар надлежан за послове социјалне политике и министар.

Члан 163.

Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно старатељ ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у основну школу или ако дете без оправданих разлога не похађа наставу у основној школи.

Свечани пријем првака биће одржан 1.09.2016.год. у

ОШ "Херој Иван Мукер".

Почетак пријема и свечаности за наше прваке почеће

у 10 часова у школи.

Упис ученика у први разред 2016/17. ГОД.

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

Наставничко веће ОШ "Херој Иван Мукер" донело је одлуку, да уџбенике за први разред ученици добију бесплатно.

Упис ученика у први разред 2015/2016

Драги родитељи будућих првака, обавештавамо Вас да је у току упис деце у први разред за школску 2015/16 годину у ОШ „Херој Иван Мукер“.

ОШ Херој Иван Мукер је школа са традицијом дужом од пола века. Основана је давне 1954. године.Она нуди могућност да ученици стекну квалитетна знања и одговарајуће васпитање уз подршку искусних и висококвалификованих учитеља и наставника.

Млађим ученицима је на располагањупродужени боравак који им пружа безбедност, правилну исхрану, васпитање,

стручну помоћ у учењу и дружење са вршњацима.У школи успешно раде многе секције: спортске (фудбал, рукомет, одбојка, кошарка,...), литерарна, еколошка, драмска, новинарска, оркестар, хор, моделарско-техничка секција, ...

Подсећамо Вас да се у први разред основне школе уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Документација која је потребна:

- Извод из матичне књиге рођених

- Потврда о обављеном педијатријском прегледу

- Потврда о пребивалишту детета

- Уверење о завршном припремном предшколском програму.

Нека и Ваше дете постане део

велике породице „ХИМ“ јер она постоји због

Ваше деце и Вас!

Добродошли!

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ

Школска 2015/2016. година почиње у уторак, 1. септембра 2015. године.

Свечани пријем првака је у 10 часова

ОШ Херој Иван Мукер је школа са традицијом дужом од пола века. Основана је давне 1954. године.Она нуди могућност да ученици стекну квалитетна знања и одговарајуће васпитање уз подршку искусних и висококвалификованих учитеља и наставника.

Млађим ученицима је на располагањупродужени боравак који им пружа безбедност, правилну исхрану, васпитање, стручну помоћ у учењу и дружење са вршњацима.

У школи успешно раде многе секције: спортске (фудбал, рукомет, одбојка, кошарка,...), литерарна, еколошка, драмска, новинарска, оркестар, хор, моделарско- техничка секција, ...

Нека и Ваше дете постане део велике породице «ХИМ» јер она постоји због Ваше деце и Вас!

Добродошли!

Пријављивање будућих првака почиње 24.1.2014. и траје до 1.5.2014. сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова. Тестирање предшколаца за полазак у први разред ће бити обављено у мају по утврђеном распореду о ком ће родитељи бити обавештени приликом пријављивања детета.

ПОЗИВАМО СВЕ РОДИТЕЉЕ ДА УПИШУ СВОЈУ ДЕЦУ У НАШУ ШКОЛУ ЗАТО ШТО:

- ИМАМО НАЈВИШЕ ОСВОЈЕНИХ НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКИМ, ОПШТИНСКИМ И ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА.

- ПРУЖАМО КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ СА ВИСОКО ШКОЛОВАНИМ НАСТАВНИМ КАДРОМ

- БОРИМО СЕ ПРОТИВ СВАКЕ ВРСТЕ НАСИЉА И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУЈЕМО, ПА ЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ НАШИХ УЧЕНИКА НА ЗАВИДНОМ НИВОУ

- НУДИМО КВАЛИТЕТНО ДРУЖЕЊЕ И УЧЕЊЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ УЗ СТРУЧНУ ПОМОЋ УЧИТЕЉА

- УЧЕШЋА У РАЗНИМ ПРОЈЕКТИМА СУ НАМ ОМОГУЋИЛА РАД СА УЧЕНИЦИМА У ДВА КАБИНЕТА ЗА ИНФОРМАТИКУ, У МУЛТИМЕДИЈАЛНОЈ УЧИОНИЦИ, ДОБРО ОПРЕМЉЕНУ ФИСКУЛТУРНУ САЛУ, БИБЛИОТЕКУ СНАБДЕВЕНУ ЛЕКТИРОМ И НОВИМ САВРЕМЕНИМ КЊИГАМА,...