Информације

Списак одабраних уџбеника за школску 2022/2023 годину

Сви ученици који уче немачки језик као први страни језик уџбенике добијају као донацију школе

KATALOG-UDŽBENIKA 3 razred.pdf
KATALOG-UDŽBENIKA 4 razred.pdf
KATALOG-UDŽBENIKA 7 razred.pdf
KATALOG-udžbenika-za 6 razred.pdf
KATALOG-udžbenika-za 5 razred.pdf
KATALOG-udžbenika-za 2 razred.pdf
KATALOG-udžbenika-za 1 razred.pdf
KATALOG-UDŽBENIKA 8 razred.pdf
Kalendar-takmičenja-i-smotri-učenika-osnovne-škole-20-21-1.pdf

Календар школских такмичења у школској 2021-2022 години

БУДИТЕ ДЕО НАШЕГ ТИМА!

ДОБРО ДОШЛИ, ДРАГИ ПРЕДШКОЛЦИ!


Тим за заштиту од занемаривања.docx
Kодекс понашања родитеља.docx
Програм превенције малолетничке деликвенције.docx
ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА НАСИЉЕ ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ И ПОДЕЛА НАЈЧЕШЋИХ ОБЛИКА НАСИЉА.docx
ПЛАН РАДА СЕКЦИЈA.docx
Планови допунске наставе.docx
План рада ученичког Парламента.docx
raspored rada.docx
Класификациони периоди и распусти.docx
Подела предмета и часова за школску 2021.docx
ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА.docx
План рада савета родитеља.docx


РИТАМ РАДА 1.docx
Распоред часова I-IV.docx
дежурства учитељи.docx
Дежурни наставници.docx
operativni plan rada škole 2021-22.docx
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ.docx
Извештај о реализованим активностима планираним Развојним планом 18-21(1).pdf
Развојни план 2021_2024 ХИМ.doc.docx
С А Т Н И Ц А З В О Њ Е Њ А.docx