Отворена врата

Програм сарадње школе са породицом упућује школу да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на приниципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију ''Отвореног врата школе''.