Корисни линкови

Обавештавамо вас да је на званичној интернет страници Министарства просвете објављено Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе за школску 2022/23. годину и Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2022/23. годину.

     Оба документа доступна су на следећем линку:  https://prosveta.gov.rs/kalendar-takmicenja-i-smotri/


Текст Правилника о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању доступан је на следећем линку http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2022/139/21/reg.