Стручни тимови

Чланови тима за школску 2018/2019. годину

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Сања Јовановић

2. Душица Дубоњац

3. Светлана Стевановић

4. Оливера Миљановић Дугић

5. Слађана Мандић

6. ,ученички парламент

7. ,школски одбор

8. Савет родитеља

ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Ана Живковић

2. Драгица Мијатовић

3. Зорка Радовић

4. Јелена Рајић

5. Данијела Ђорђевић

6. ,савет родитеља

7. ,ученички парламент

8. ,школски одбор

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Чланови тима за школску 2018/2019. годину

1. Снежана Илић

2. Биљана Славковић

3. Србољуб Пантић

4. Љиљана Кљајић

5. Ивана Ђорђевић

6. ,савет родитеља

7. ,ученички парламент

8. ,школски одбор

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Слађана Мандић

2. Радмила Радисављевић

3. Снежана Станковић

4. Драгутин Ђорђевић

5. Катарина Радojeвић

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Чланови тима за школску 2018/2019. годину

1. Милан Дамјановић

2. Марија Трифуновић

3. Владан Вуковић

4. Биљана Јовић Рајчић

5. Милена Петровић

6. Слађана Новаковић

7. Жељко Станисављевић, Баничина

8. Јелена Ракић, Мала Плана

9. Дијана Влајић, Стојачак

10. ,савет родитеља

11. ,ученички парламент

10,школски одбор

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Катарина Радојевић

2. Ивана Ђорђевић

3. Лела Стојковић

4. Драгица Димитријевић

5. Александра Стојановић

6. Бисерка Петковић

7. ,савет родитеља

8. ,ученички парламент

9. ,школски одбор

Тим за професионалну оријентацију

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Одељењске старешине 7. и 8. Разреда

2. Педагог

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Елеонора Радивојевић

2. Владимир Ђурђевић

3. Александар Б лагојевић, Баничина

ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Лела Стојковић

2. Александар Громовић

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА

Чланови тима за школску 2018/2019. годину

1. Елизабета Милошевић

2. Маријана Никодијевић

3. Звездана Стошић

4. Ивица Кузмановић

ТИМ ЗА ТАКМИЧЕЊА, НАГРАДЕ И ПОХВАЛЕ

Чланови тима за школску 2018/2019. годину

1. Драгољуб Ђорђевић

2. Матилда Петрић

3. Гордана Ракић

4. Александра Поповић Тошић

5. Зорица Новковић, Мала Плана

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИЛАГОЂАВАЊА НОВИХ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Рената Крстић

2. Лидија Пешић

3. Виолета Даниловић

4. Сузана Јањић

5. Сандра Ранковић

ТИМ ЗА УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Тамара Живић

2. Марија Урошевић

3. Ивица Кузмановић

4. Слађана Лукић Поповић, Баничина

5. Јелена Ракић, Мала План

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Биљана Ивановић, секретар

2. Радмила Радисављевић

3. Драгутин Ђорђевић

ТИМ ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ПРОМОЦИЈУ (МАРКЕТИНГ) ШКОЛЕ

Чланови тима за школску 2018/2019. Годину

1. Србољуб Пантић

2. Јелена Рајић

3. Александар Громовић

4. Милош Јанојлић