Музичка култура, наставница Милена Петровић

ПРЕДМЕТ: Музичка култура

ТЕМА: Човек и музика

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Музика у старом веку

ОДЕЉЕЊЕ: 5/2

ВРЕМЕ: 10.10.2023. године, трећи час учионица бр.23


ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК

Милена Петровић