Природа и друштво

УГЛЕДНИ ЧАС У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ

Учитељице Бисерка Петковић и Сузана Јањић, одржале су овог месеца угледни час са ученицима 4-1 и 4-2. Обрађена је наставна јединица НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈЕ из предмета Природа и друштво.

Ученици су радили у мешовитим групама и свака група је представљала по један нацинални парк Србије. Користили су припремљен материјал и онај који су сами пронашли, тако да су у групама и међу групама размењивали нове информације и тако до краја часа стекли нова сазнања о свим националним парковима. На крају часа имали су занимљив квиз питања и погађања да би на крају склапали слагалице националног парка који су погодили. Час је био деци јако занимљив и иновативан.